• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN
  410270,700
  % 0,74
 • BIST 100
  %

Döviz Kurlarını Etkileyen 8 Önemli Faktör

Döviz Kurlarını Etkileyen 8 Önemli Faktör

Döviz kuru, bir ülkenin göreceli ekonomik seviyesinin belirlendiği en önemli yollardan biridir. Bir ülkenin döviz kuru ekonomik istikrarı için bir pencere sağlar, bu yüzden sürekli izlenir ve analiz edilir. Yurt dışından para gönderip almayı düşünüyorsanız, döviz kurlarına dikkat etmeniz gerekir.

Döviz kuru, “bir ülkenin para biriminin diğerine çevrilebileceği oran” olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkeden diğerine değişen arz ve talep piyasa güçleri ile günlük dalgalanma gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı; uluslararası para gönderirken veya alırken döviz kurlarını neyin belirlediğini anlamak önemlidir.

Bu makale döviz kurlarındaki değişimleri ve dalgalanmaları etkileyen bazı faktörleri inceler ve oynaklıklarının arkasındaki nedenleri açıklayarak yurtdışına para göndermek için en iyi zamanı öğrenmenize yardımcı olur .

1- Enflasyon Oranları

Piyasa enflasyonundaki değişiklikler döviz kurlarındaki değişikliklere neden olur. Enflasyon oranının bir diğerinden daha düşük olduğu bir ülke para biriminin değerinde bir artış söz konusudur. Mal ve hizmet fiyatları enflasyonun düşük olduğu yerlerde daha yavaş artar. Tutarlı bir şekilde daha düşük enflasyon oranına sahip bir ülke yükselen bir para birimi değeri gösterirken, enflasyonu daha yüksek olan bir ülke tipik olarak para biriminde amortisman görür ve genellikle daha yüksek faiz oranlarına sahiptir.

2- Faiz Oranları

Faiz oranındaki değişiklikler para birimini ve dolar döviz kurunu etkiler. Forex oranları, faiz oranları ve enflasyon birbiriyle ilişkilidir. Faiz oranlarındaki artış, ülkenin para biriminin değer kazanmasına neden olur çünkü yüksek faiz oranları borç verenlere daha yüksek oranlar sağlar, böylece döviz kurlarında artışa neden olan daha fazla yabancı sermaye çeker.

3- Ülkenin Cari Hesabı / Ödemeler Dengesi

Bir ülkenin cari hesabı dış ticaretteki ticaret dengesini ve kazancını yansıtır. İhracatı, ithalatını, borcunu vb. içeren toplam işlem sayısından oluşur. Cari hesaptaki para biriminin ithalatçı ürünlerin ihracata satışından kazanılandan daha fazla harcanması nedeniyle değer kaybetmesine neden olur. Ödemeler dengesi, yerel para biriminin kurunu değiştirir.

4- Devlet Borçları

Devlet borcu, kamu borcu veya merkezi hükümetin sahip olduğu ulusal borçtur. Devlet borcuna sahip bir ülkenin yabancı sermaye edinmesi daha az olasıdır, bu da enflasyona yol açar. Piyasada belirli bir ülkenin devlet borcunu öngörmesi durumunda yabancı yatırımcılar tahvillerini açık piyasada satarlar. Sonuç olarak, döviz kuru değerinde bir düşüş gözlemlenir.

5- Ticaret Şartları

Cari hesaplar ve ödemeler dengesi ile ilgili olarak, ticaret şartları ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranıdır. Bir ülkenin ticaret şartları, eğer ihracat fiyatları ithalat fiyatlarından daha yüksek bir oranda artarsa ​​iyileşir. Bu, daha yüksek gelir elde edilmesine neden olur, bu da ülke para birimi için daha fazla talebe neden olur ve para biriminin değerinde bir artışa neden olur. Bu, döviz kurunun değer kazanmasını beraberinde getirir.

6- Politik İstikrar ve Performans

Bir ülkenin politik istikrarı ve ekonomik performansı para birimini etkileyebilir. Siyasi kargaşa için daha az risk taşıyan bir ülke yabancı yatırımcılar için daha caziptir ve bunun sonucunda diğer ülkelerden daha fazla politik ve ekonomik istikrarlı yatırım çekmesine neden olur. Yabancı sermayedeki artış da, yerli para biriminin değer kazanmasına yol açmaktadır. Mali ve ticaret politikasının iyi olduğu bir ülke para biriminin değeri konusunda belirsizlik yaratmaz. Ancak, siyasi kafa karışıklıklarına eğilimli bir ülke döviz kurlarında değer kaybı yaşayabilir.

7- Durgunluk

Bir ülke resesyon yaşadığında, faiz oranlarının düşmesi muhtemeldir ve yabancı sermaye edinme şansını azaltır. Sonuç olarak, para birimi diğer ülkelere göre zayıflar ve bu nedenle döviz kurunu düşürür.

8- Spekülasyon

Bir ülkenin para biriminin değerinin yükselmesi bekleniyorsa, yatırımcılar yakın bir gelecekte kar etmek için o para biriminin daha fazlasını talep edeceklerdir. Sonuç olarak, talebin artması nedeniyle para biriminin değeri artacaktır. Döviz değerindeki bu artışla birlikte döviz kurunda da bir artış yaşanmaktadır.

Sonuç:

Tüm bu faktörler döviz kuru dalgalanmalarını belirlemektedir. Sık sık para gönderiyor veya alıyorsanız, bu faktörler konusunda güncel kurları takip etmek uluslararası para transferi için en uygun zamanı daha iyi değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Döviz kurlarındaki olası bir düşüşü önlemek için, olumsuz dalgalanmaları etkileyen faktörlere rağmen para biriminin aynı oranda değiştirilmesini garanti altına alan kilitli bir döviz kuru hizmetini seçebilirsiniz.

 


YORUMLAR YAZ